Lavėnų socialinės globos namai » 2018 » spalio » 31

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Grupinio gyvenimo namų gyventojai lankėsi dailės parodoje

Straipsnis paskelbtas : 31-10-2018

2018-10-30 Grupinio gyvenimo namų gyventojai lankėsi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje, kur eksponuojama dailininko, Lavėnų socialinės globos namų užimtumo specialisto, Eugenijaus Strockio personalinė paroda ,,Iš debesų“.

Po parodos visi smagiai pietavo picerijoje.

 

Straipsnis paskelbtas : 31-10-2018

2018-10-28 Lavėnų socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namų gyventoja Aušra atšventė 40 metų jubiliejų. Šventės proga su draugais lankėsi Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre, žiūrėjo spektaklį ,,Anė iš Žaliastogių“. Po spektaklio visi skubėjo į kavinę, kur Aušros su dovanomis jau laukė artimieji…

Dalyvavome respublikiniame neįgaliųjų renginyje ,,Ir aš galiu“

Straipsnis paskelbtas : 31-10-2018

Spalio 25 d. vykome į Adakavo socialinių paslaugų namų organizuojamą renginį ,,Ir aš galiu“. Šventėje be mūsų socialinės globos namų teatro grupės dalyvavo septyniolika kolektyvų iš įvairių Lietuvos socialinės globos įstaigų. Po šventės atidarymo bei nuotaikingų muzikinių, choreografinių ir kitokių meninių kompozicijų pasirodėme trylikti. Pristatėme publicistinę kompoziciją ,,Kelias“, kuri pasakoja tremties istorijas. Spektaklis nepaliko abejingų šventės dalyvių, svečių ir žiuri komisijos. Buvome įvertinti pirmąja vieta ir gavome padėką profesionaliausiam teatrinės kompozicijos kolektyvui. Labai džiaugėmės ir šventės rėmėjų dovana – nešiojama muzikine kolonėle.

Po apdovanojimų dalyvavome diskotekoje, kurioje visus savo dainomis linksmino grupė ,,Lietuvaičiai“.

 

LAVĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 70-OJO JUBILIEJAUS ŠVENTĖ

Straipsnis paskelbtas : 31-10-2018

Spalio 12-osios popietę globos namuose kilo neįprastas šurmulys. Lavėnų socialinės globos namų 70-ojo jubiliejaus proga čia suvažiavo daugybė svečių. Tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Adomavičiūtė, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Seimo narys Antanas Matulas, Seimo nario Povilo Urbšio padėjėja Gema Jurgelevičienė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė, Šiaulių ir Panevėžio regionų Institucinės globos pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė, Pumpėnų seniūnė Regina Rapkevičienė, valstybinių ir savivaldybinių globos įstaigų vadovai bei jų pavaduotojai, buvusi Lavėnų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Virginija Kuzmienė ir kt.

Šventė prasidėjo tarptautinių konkursų laureatės solistės Sigutės Trimakaitės muzikine įžanga. Renginio vedėjai – užimtumo specialistas Sigitas Paliulis ir globos namų gyventoja Edita Vaičeliūnienė visus pasveikino eilėmis ir apžvelgė globos namų istoriją, ekrane keičiantis įvairius globos namų laikotarpius vaizduojančioms nuotraukoms. Istorinės nuotraukos puošė ir didžiosios salės sienas.

Po trumpos istorinės apžvalgos šventės dalyvius ir svečius sveikino globos namų direktorius Edmundas Kriščiūnas. Pasidžiaugęs savo puikiais darbuotojais ir gausiu svečių būriu, globos namų vadovas išreiškė mintį, kad nors įstaiga keičiasi, bet, nepaisant pertvarkų, globos namai išliks, nes didėja jų poreikis.

Sveikinimo žodį tarusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vyriausioji specialistė D. Adomavičiūtė įteikė ministro Lino Kukuraičio  palinkėjimus ir padėkas už nuoširdų darbą. Padėkos raštais darbuotojams atsidėkojo ir globos namų direktorius E. Kriščiūnas.

Palinkėjimus 70-ojo mūsų globos namų jubiliejaus proga tarė ir pamąstymus apie vykstančią institucinės globos pertvarką išreiškė ir kiti šventės svečiai.

Jubiliejui skirtos iškilmės baigėsi nuotaikingu Panevėžio muzikinio teatro atlikėjų koncertu.