Lavėnų socialinės globos namai » 2019 » gegužės » 06

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Vokalinių ansamblių šventėje ,,Kur aukštas klevas“

Straipsnis paskelbtas : 06-05-2019

2019 m. balandžio mėn. 26 d. Lavėnų socialinės globos namų vokalinis ansamblis „Paunksmis“ dalyvavo vokalinių ansamblių šventėje – konkurse „Kur aukštas klevas“. Šią šventę jau nepirmus metus organizuoja Linkuvos socialinės globos namai kartu su Linkuvos kultūros centru. Konkurse dalyvavo 9 kolektyvai iš Kaišiadorių, Telšių, Rokiškio, Kupiškio, Pakruojo rajonų bei iš kaimyninės Latvijos – Jelgavos bei Iecavos.

Šiais metais Lavėnų socialinės globos ansamblis, vadovaujamas užimtumo specialisto Sigito Paliulio, atliko partizaninę daina „Oi, sakalėlį“ bei leituvių liaudies dainą „Teka saulutė rytuose“.

Renginio pabaigoje visiems dalyviams buvo įteiktos atminimo dovanėles, jomis besidžiaugdami dalyviai vieni su kitais atsisveikino iki kitų metų.

 

Šv. Velykos

Straipsnis paskelbtas : 06-05-2019

Lavėnų socialinės globos namų gyventojai margino margučius ir smagiai sutiko Šv. Velykas prie šventinio stalo.

 

Teatrų šventėje ,,Mūzų glėbyje – 2019“

Straipsnis paskelbtas : 06-05-2019

2019 m. balandžio mėn. 4 d. Lavėnų socialinės globos namų teatro grupė dalyvavo Respublikinėje neįgaliųjų teatrų šventėje „Mūzų glėbyje -2019“, kurią organizavo Jurdaičių socialinės globos namai. Dviejų dienų šventėje dalyvavo 9 teatrai iš visos Lietuvos.

Šiemet Lavėnų socialinės globos namų užimtumo specialistas Sigitas Paliulis ir jo vadovaujama teatro grupė nusikėlė į pokario metus. Jie nuoširdžiai perteikė ano meto žmonių nuotaikas ir išgyvenimus spektaklyje pagal Vytauto V. Landsbergio pjesę „Bunkeris“. Nuskambėjus paskutinei dainai, teatrų aktoriai ir jų vadovai buvo pagerbti ilgais plojimais, išraiškingomis padėkomis, gausaus bičiulių būrio nuoširdžiais sveikinimo žodžiais.

Nuoširdžiai dėkojame Jurdaičių socialinės globos namams, už galimybę dalyvauti nuostabioje šventėje!