Lavėnų socialinės globos namai » Naujienos

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Seminaras ,,Ekstremalios stresinės situacijos socialiniame darbe ir jų valdymo galimybės“

Straipsnis paskelbtas : 28-10-2016

2016-09-28 Lavėnų socialinės globos namuose vyko seminaras ,,Ekstremalios stresinės situacijos socialiniame darbe ir jų valdymo galimybės“. Lektorius -  soc. m. dr. Arvydas Liepuonius (stažavosi Manheimo Apklausų, metodų ir analizių centre, Heidelbergo Laimės institute, VU docentas).

Rudenėlio šventė

Straipsnis paskelbtas : 12-10-2016

Saulėtą spalio 6-osios popietę visi sugūžėjo į Rudenėlio šventę, kur Senis ir Senė kvietė visus draugus ir bičiulius virti tradicinės žirnienės su spirgais. Pagalbon buvo sukviesti kaimynai iš visų keturių valsčių (4 socialinės grupės), sveikinimo žodžius tarė ir gausiu rudens darbų derliumi pasidžiaugė ir Viršaitis (direktorius), smarkiai prisidėjo ir valsčiaus daktarė su savo komanda, net dviem pyragais nešinos prisistatė kaimo ūkvedė ir sandėlininkė. Šokom, dainavom, rudens gėrybėmis džiaugėmės ir mįsles spėliojom.

Žirnienės pakako visiems ir ne po vieną kartą pakarštavoti. Ir aš ten buvau, spirgai per barzdą varvėjo, nieko burnoj neturėjau…


 

Socialinių darbuotojų dienos paminėjimas

Straipsnis paskelbtas : 12-10-2016

2016-09-27 Lavėnų socialinės globos namuose buvo paminėta SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA. Direktorius Edmundas Kriščiūnas sveikino visus socialinio darbo darbuotojus su profesine švente, dėkojo už kantrybę, mokėjimą padėti ir atjausti tuos, kuriems labiausiai reikia šilumos ir supratimo. Prie sveikinimų prisidėjo ir globos namų gyventojai – skaitė eiles, įteikė darbuotojams gėles. O gerą nuotaiką palaikyti padėjo Pasvalio P. Vileišio gimnazijos mokinių koncertas.

 

 

 

Renkame obuolius – sulčių spaudimui

Straipsnis paskelbtas : 12-10-2016

Rugsėjo 20 – 21 dienomis rinkome obuolius globos namų sode, pririnkome 12 maišų obuolių, iš kurių išspaudėme beveik 300 litrų sulčių.

Verdame obuolienę

Straipsnis paskelbtas : 12-10-2016

Lavėnų socialinės globos namų gyventojų bei jų giminių ir artimųjų susitikimo šventė

Straipsnis paskelbtas : 24-09-2016

2016 m. rugsėjo 10 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyko gyventojų bei jų giminių ir artimųjų susitikimo šventė.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo buvęs Pumpėnų parapijos bažnyčios kunigas, argentinietis Juan Carlos Escudero, puikiai kalbantis lietuviškai, jau ketverius metus gyvenantis ir kunigaujantis Islandijoje.

Visi susirinkusieji tylos minute pagerbė tuos, kurių jau nebėra mūsų tarpe. Gyventojai, lydimi darbuotojų, nuvežė gėlių puokštę į amžinybėn išėjusių globos namų gyventojų kapus, uždegė žvakes.

Šventė tęsėsi… Susirinkusius svečius pasveikino globos namų direktorius Edmundas Kriščiūnas. Gyventojai savo gimines ir artimuosius nudžiugino spektakliu pagal K. Čiplio – Vijūno pjesę ,,Bobutės susipyko‘‘ (režisierius – užimtumo specialistas Sigitas Paliulis) ir koncertu.

Aktyviausi ir darbščiausi globos namų gyventojai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis. Nuoširdžius padėkos žodžius globos namų darbuotojams tarė ir gyventojų artimieji, linkėdami sveikatos ir kantrybės nelengvame darbe.

Po oficialiosios dalies visi vaišinosi ant laužo virta sriuba, bendravo su savo artimaisiais.

Tikimės, kad ši, tradicine tapusi, šventė gyvuos dar ilgai, nes ji suteikia daug gražių, jaudinančių akimirkų globos namų gyventojams, net ir tiems, kurių niekas nelanko.

 

Straipsnis paskelbtas : 07-09-2016

Kviečiame į Lavėnų socialinės globos namų gyventojų

bei jų giminių ir artimųjų susitikimo šventę

2016 m. rugsėjo 10 d.

Programa

10.30 val. Atvykimas – registracija

11.00 val. Šv. Mišios

11.30 val. Globos namų gyventojų meninė programa

12.30 val. Pietūs gyventojams

13.00 val. Bendravimas su giminėmis, artimaisiais

 

Šventė vyks Lavėnų socialinės globos namuose

Adresas: Lavėnų k. 3, Pumpėnų sen., Pasvalio r.

Kontaktiniai tel. 8 451 43871; 8 451 43617

 

Išvyka į Biržus

Straipsnis paskelbtas : 01-09-2016

2016-08-12 Lavėnų socialinės globos namų gyventojai susipažino su Biržų krašto lankytinomis vietomis. Aplankė Kirkilų apžvalgos bokštą, Biržų pilį, Astravo dvarą, ėjo ilgiausiu Lietuvoje pėščiųjų tiltu per dirbtinį Širvėnos ežerą, pasivaikščiojo po Pabiržės miestelio A. Jaronytės parką.

 

Grybavimas Žaliojoje grioje

Straipsnis paskelbtas : 31-08-2016

2016-08-05 Lavėnų socialinės globos namų gyventojai vyko grybauti į Žaliąją girią (Panevėžio r.). Grybautojai į globos namus grįžo gerai nusiteikę, darinėjo grybus, virė ir skanavo grybienę.

Panevėžio lėlių vežimo teatro gastrolės

Straipsnis paskelbtas : 20-07-2016

2016 m. liepos 6 – 16 d. Panevėžio lėlių vežimo teatras organizavo tradicines vasaros gastroles su vežimu ir arkliais po Lietuvą. Liepos 15 dieną atvyko į Lavėnų socialinės globos namus ir parodė spektaklį Š. Pero pasakos motyvais ,,Raudonkepuraitė“. Režisierius ir dailininkas – Nacionalinės premijos laureatas Vitalijus Mazūras.