Lavėnų socialinės globos namai

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Pradžia

Lavėnų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims, turintiems negalią, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namų stacionariame globos padalinyje ir grupinio gyvenimo namų padalinyje apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Globos namų stacionariame globos padalinyje apgyvendinami asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Globos namų grupinio gyvenimo namų padalinyje pirmumo teise apgyvendinami asmenys, kuriems jau teikiama socialinė globa globos namuose.

Lavėnų socialinės globos namuose teikiamos ilgalaikės socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos paslaugos (iki 6 mėnesių per metus), laikino atokvėpio paslauga institucijoje.