Lavėnų socialinės globos namai » Apie mus

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Apie mus

Lavėnų socialinės globos namai yra įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Globos namų visa darbo veikla nukreipta į šių namų gyventoją. Gyventojas yra veiklos ašis, darbuotojas besąlygiškai priima gyventoją tokį, koks jis yra.
Vienas iš socialinės veiklos tikslų yra užtikrinti globos namų gyventojams saugią, specialiems poreikiams pritaikytą, patogią, jaukią ir privatumą garantuojančią aplinką bei būstą. Lavėnų socialinės globos namų gyventojai gyvena gražiai sutvarkytoje aplinkoje, namų jaukumą garantuojančiuose dviviečiuose ir vienviečiuose kambariuose. Kambario draugas parenkamas atsižvelgiant į gyventojų norus, poreikius bei interesus.
Kiekvienais metais ruošiama gyventojų sveikatingumą užtikrinanti programa, kurios pagrindinis tikslas, kad visi gyventojai gautų jiems reikalingą gydymą, slaugą, reabilitaciją, odontologijos paslaugas, kompensacinę techniką.
Kasmet vykdomas gyventojų sveikatos profilaktinis patikrinimas, esant reikalui atliekami tyrimai, gyventojus konsultuoja įvairūs gydytojai specialistai.
Didelis dėmesys skiriamas gyventojų slaugai. Slaugytoja visa parą stebi gyventojų fizinę ir psichinę būklę, teikia pirmąją medicininę pagalbą bei atlieka gydytojų paskirtas procedūras.
Kiekvienam gyventojui sudarytos sąlygos rūpintis asmens higiena, išsimaudyti pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą į savaitę. Negalintys savimi pasirūpinti gyventojai maudomi pagal poreikį.
Ištisus metus leidžiamas sienlaikraštis medicininėmis temomis, skaitomos paskaitos darbuotojams, o taip pat ir gyventojams. Su gyventojais vedami pokalbiai apie asmens higieną, sveiką mitybą, alkoholio bei rūkymo žalą.
2007 metais Lavėnų socialinės globos namuose duris atvėrė gražus, trijų aukštų, gyventojams skirtas užimtumo centras. Užimtumo centro pirmame aukšte įrengta kineziterapijos salė su nauja, modernia įranga, masažo kambarys, masažinės vonios kambarys, biliardo bei stalo teniso salė. Taip pat dar yra biblioteka, skaitykla, kurioje yra kompiuteriai. Antrame aukšte įrengti užsiėmimų kambariai: dailės, rankdarbių, relaksacijos, video salė. Trečiame aukšte įrengtas svečių kambarys, kuriame su gyventojais gali bendrauti jų aplankyti atvykę artimieji, o esant reikalui ir pernakvoti.
Kineziterapijos paslaugos teikiamos gyventojams, kurie turi judėjimo sutrikimų. Taip pat atliekamos procedūros fiziniam aktyvumui gerinti. Masažo ir fizioterapijos procedūros atliekamos pagal gydytojo paskyrimus.
Kiekvienais metais socialiniai darbuotojai atlieka gyventojų poreikių vertinimus, kuriais remiantis suplanuoja gyventojui būtinas paslaugas, rengia gyventojų individualius socialinės globos planus. Nustačius gyventojų poreikius, interesus, ruošiamos užimtumo programos – muzikos, teatro, relaksacijos, rankdarbių, dailės, stalo žaidimų.
Gyventojai mielai dalyvauja teatro grupės repeticijose. Kiekvienais metais pastatomas naujas spektaklis, su kuriuo debiutuojama tradiciniame Lavėnų socialinės globos namų kiemo teatro festivalyje, į kurį kviečiami ir kiti socialinės globos namų teatro kolektyvai.
Įvairių religinių švenčių metu, o taip pat palydint gyventoją į amžino poilsio vietą, aukojamos Šv. Mišios globos namų maldos kambaryje, kurias aukoja Pumpėnų parapijos kunigai.
Relaksacinių užsiėmimų metu žmogus patiria geras emocijas, kūno įtampos palengvėjimą. Pokalbių metu įgyja pasitikėjimo savimi, pasijunta reikalingu ir saugiu.
Muzikos pomėgių grupės dalyviai koncertuoja globos namuose įvairių švenčių proga, dalyvauja kituose globos namuose organizuojamuose renginiuose. Suburtas gitaristų būrelis aktyviai įsijungia į vedamus renginius.
Dailės užsiėmimų metu gyventojai skatinami pažinti ir atrasti kitokį save, atverti naujas savo galimybes. Dailėje svarbu supažindinti dalyvius su įvairiomis dailės technikomis ir taikyti įvairius darbo metodus tam, kad turėtų plačių galimybių išreikšti save, savo jausmus, mintis.
Skaitykloje gyventojai skaito laikraščius, žurnalus, žaidžia įvairius stalo žaidimus, dėlioja dėliones. Taip pat skaitykloje galima naudotis kompiuteriais, internetu.
Sportinėje veikloje gyventojai dalyvauja pagal galimybes, norus ir pomėgius. Rengiamos įvairios sportinės varžybos globos namuose, taip pat dalyvaujama ir kitų globos namų organizuojamose varžybose. Gyventojai mieliau renkasi tokias sporto šakas, kurios reikalauja mažesnio fizinio pasiruošimo, t.y. smiginis, bočia, biliardas, stalo tenisas, žolės riedulys ir kt.
Organizuojant laisvalaikį yra tariamasi su gyventojais, ką jie norėtų veikti. Gyventojai mielai dalyvauja įvairiose šventėse.  Švenčiamos religinės, valstybinės šventės.
Kiekvienais metais su gyventojais vykstame į ekskursijas bei įvairias išvykas, teatrus, koncertus.
Socialiniai darbuotojai organizuoja darbo terapiją, kartu su gyventojais prižiūri globos namų aplinką, tvarko gėlynus, gyventojų kapus.
Globos namų darbuotojų kolektyvas darnus, tobulėjantis, kvalifikuotas, moka dirbti komandoje, sugeba greitai orientuotis įvairiose situacijose ir spręsti iškilusias problemas.