Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Darbuotojų susirinkimas

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Darbuotojų susirinkimas

Įrašas paskelbtas : 07-02-2012

     2012 m. sausio 30 d. vyko Lavėnų socialinės globos namų darbuotojų susirinkimas. Jo metu buvo pristatyta ir svarstoma Kolektyvinė sutartis. Atviro balsavimo metu darbuotojai vienbalsiai pritarė dėl Kolektyvinės sutarties pasirašymo.