Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Gyventojų susirinkimas

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Gyventojų susirinkimas

Įrašas paskelbtas : 07-02-2012

     2012 m. vasario 2 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyko gyventojų susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta Gyventojų taryba. Jos nariais tapo 7 globos namų gyventojai. Gyventojų tarybos pirmininku išrinktas Jonas Vikonis, pavaduotoju – Ramūnas Genys.

Gyventojų tarybos nuostatai