Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Giminių diena ir teatro festivalis ,,Baltoji Valpurgijos naktis…“

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Giminių diena ir teatro festivalis ,,Baltoji Valpurgijos naktis…“

Įrašas paskelbtas : 17-05-2012

     2012 m. birželio 8 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyks giminių diena ir Kūtės teatro festivalis ,,Baltoji Valpurgijos naktis…“ .

     Dalyvauti Kūtės teatro festivalyje pakviestos Skemų, Kupiškio, Jotainių, Pabradės, Vilijampolės socialinės globos namų gyventojų teatralizuotos grupės. Dalyvaujančios teatro grupės turi paruošti programą iki 15 minučių.

     Teatro festivalio tikslas – skatinti socialinės globos namų gyventojus atskleisti savo sugebėjimus, kūrybines galias, meninę saviraišką ir dalyvavimą visuomenės kultūriniame gyvenime.

     Festivalio uždaviniai:

Lavinti neįgaliųjų išradingumą.

Aktyvinti socialinės globos namų gyventojų tarpusavio bendravimą.

Skatinti globos namų gyventojų integraciją į visuomenę per meninę veiklą.

Turiningai ir linksmai praleisti laiką.

     

     Šventės  programa:

9.30  – registracija

10.00 val. – šventės atidarymas

10.15 val. šv. Mišios

11.00 val. – socialinės globos namų gyventojų teatralizuotų programų pasirodymai

14.00 val. – pietūs

15.00 val. – svečių valanda

15.30 val. – dalyvių apdovanojimas. Festivalio uždarymas

16.00 val. – diskoteka