Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Išrinkta nauja Gyventojų taryba

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Išrinkta nauja Gyventojų taryba

Įrašas paskelbtas : 13-03-2013

2013 m. vasario 28 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyko gyventojų susirinkimas, kuriame buvo naujai išrinkta Gyventojų taryba. Iš devynių pasiūlytų kandidatų į tarybą buvo išrinkti septyni gyventojai, surinkę daugiausiai balsų. Gyventojų tarybos pirmininku išrinktas Ramūnas Genys. Buvęs tarybos pirmininkas – Jonas Vikonis naujai išrinktai tarybai palinkėjo produktyvaus darbo.