Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Lavėnų socialinės globos namų gyventojų giminių bei artimųjų susitikimo šventė ir IX ,,Kūtės teatro“ festivalis

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Lavėnų socialinės globos namų gyventojų giminių bei artimųjų susitikimo šventė ir IX ,,Kūtės teatro“ festivalis

Įrašas paskelbtas : 10-09-2013

2013 m. rugpjūčio 30 d. Lavėnų socialinės globos namuose nuo pat ankstaus ryto švietė saulė ne tik danguje, bet ir gyventojų veiduose. Ir gyventojai, ir darbuotojai su lengvu jauduliu laukė šios dienos, nes tą dieną turėjo prasidėti Lavėnų socialinės globos namų IX ,,Kūtės teatro‘‘ festivalis ir giminių bei artimųjų susitikimo šventė. Šis teatro festivalis buvo pavadintas „Keleiviui…“ neatsitiktinai, jis buvo skirtas amžinu miegu užmigusiam, buvusiam Lavėnų socialinės globos namų gyventojų mylimam režisieriui Gintarui Kutkauskui.

Į taip laukiamą šventę atvyko daug garbių svečių, ypač buvo malonu, kad į šventę atvyko gerbiama Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė su patarėja Giedre Vitiene. Šventėje dalyvavo per 30 svečių. Labai džiugu, kad į šventę atvyko Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių su negalia bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis, Seimo nario padėjėja Gema Jurgelevičienė, Pasvalio rajono savivaldybės vicemeras Povilas Balčiūnas, Panevėžio, Pasvalio bei Biržų rajonų savivaldybių administracijos socialinės paramos skyrių vedėjai, Socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Audronė Kasperavičienė bei 9 vadovai iš kitų socialinės globos namų. Šventėje dalyvavo Panevėžio lėlių vežimo teatro direktorius ir režisierius Antanas Markuckis, kuris buvo ir komisijos pirmininku vertinant gyventojų teatrų grupių pasirodymus, verslininkas bei Pasvalio savivaldybės tarybos narys Rimas Želvys, Pumpėnų seniūnė, buvę Lavėnų globos namų vadovai.

Šventės proga buvo įkurta laikina Lavėnų Respublika su pasienio zona ir savo valiuta. Kiekvienas svečias buvo įdarbintas, galėjo iš daugelio pareigybių išsitraukti vieną pareigybę ir turėjo segėti iki šventės pabaigos.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Pumpėnų bažnyčios klebonas Domingo Avellaneda Cabanillas Ive. Visi susirinkusieji pagerbė tylos minute tuos, kurių jau nebėra mūsų tarpe. Du gyventojai, lydimi globos namų darbuotojo, išvežė gėlių puokštę į amžinybėn išėjusių gyventojų kapus.

Šventės atidaryme visus teatro festivalio dalyvius bei žiūrovus sveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, kuri įteikė šios šventės progai skirtą padėkos raštą darbuotojams bei saldžią dovaną globos namų gyventojams.

Teatro festivalyje pasirodė 6 socialinės globos namų gyventojų teatro grupės. Tai Skemų, Kupiškio, Jotainių, Jurdaičių, Adakavo bei Lavėnų socialinės globos namai.

Pirmieji pasirodė šventės šeimininkai – Lavėnų socialinės globos namai su programa „Keleiviui…“. Šis pasirodymas buvo sudėliotas iš praeitų spektaklių, kuriuos režisavo buvęs režisierius Gintaras Kutkauskas. Gyventojai iš visų buvusių spektaklių rinko kelionei reikalingus daiktus ir su didele meile bei padėkos žodžiais juos dėjo ,,Keleiviui‘‘ į tolimą kelią…, iš kurio dar niekas negrįžo…

Kupiškio socialinės globos namų gyventojai parodė linksmą ir spalvingą spektakliuką „Optimizmui tiek daug nereikia….“, kurį režisavo socialinis darbuotojas Rimgaudas Bražas.

Skemų socialinės globos namų teatro grupė, kurios režisierė Birutė Puriuškienė parodė vaidinimą apie senutę su katinuku. Katinukui ji pasakoja naujieną.

Jotainių socialinės globos namų teatras „ Kaukė“  parodė spalvingą pasaką ,,Kas prajuokins karalaitę‘‘. Režisierius  Bronius Baltrūnas.

Adakavo socialinės globos namų teatro grupė pasirodė su linksmu ir spalvingu spektakliu ,,Pasaulio šalys‘‘. Spektaklio režisieriai Asta Šlepavičienė ir Edvardas Gasinskas.

Jurdaičių socialinės globos namai parodė labai smagią vieno paveikslo komediją K.Vijūno „Maušos karčema“, režisierė Nijolė Vaitkė .

Pertraukos metu vyko gyventojams skirti linksmieji atrakcionai, kuriuose dalyvavo visų atvykusių globos namų gyventojai. Buvo labai smagu, daug juoko ir draugiško bičiuliavimosi.

Po pietų vėl visi rinkosi prie scenos, kur aidėjo paskutinieji šventės akordai „Dėkingoje širdyje visada yra vasara…“. Šioje šventės dalyje buvo dėkojama teatro festivalio dalyviams, teikiami padėkos raštai, suvenyrai, saldžios dovanos. Lavėnų socialinės globos namų gyventojai buvo apdovanoti už darbinę ir kultūrinę veiklą. Šventę vainikavo gyvoji draugystės grandinė, visi dalyviai, giminės ir artimieji susikibo rankomis ir skambant  muzikai grandinė buvo išmatuota, kurią sudarė 184 metrai. Šventė baigėsi Vaido Dzežulskio koncertu ir diskoteka.