Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Socialinių darbuotojų dienos paminėjimas

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Socialinių darbuotojų dienos paminėjimas

Įrašas paskelbtas : 08-10-2013

Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva nuo 2004 metų kasmet rugsėjo 27 d. Lietuvoje oficialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Šventės data pasirinkta atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 1993 metais įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas. Be to, diena siejama ir su Šv. Vincentu Pauliečiu, gailestingumo organizacijų globėju.

Lavėnų socialinės globos namuose taip pat buvo paminėta socialinio darbuotojo diena. Šventės proga susirinkusius darbuotojus sveikino direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui Rita Papučkienė. Trims darbuotojams buvo įteiktos padėkos už nuoširdų ir sąžiningą darbą. Globos namų gyventojai kartu su Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokiniais padovanojo darbuotojams šventinį koncertą, taip išreikšdami savo padėką už nuolatinį rūpestį, pagalbą ir gerumą.