Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Įrašas paskelbtas : 11-02-2014

2014 m. sausio 30 d. Lavėnų socialinės globos namų 7 socialinio darbo darbuotojai dalyvavo Pumpėnų vidurinėje mokykloje vykusiuose mokymuose ,,Finansinis švietimas. Pilietinis ugdymas. Meninės saviraiškos ugdymas. Laisvalaikio formos“. Tai Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto ,,Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ mokymai.