Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Gyventojų susirinkimas

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Gyventojų susirinkimas

Įrašas paskelbtas : 05-03-2014

2014 m. vasario 28 dieną vyko Lavėnų socialinės globos namų gyventojų susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta Gyventojų tarybos veiklos ataskaita už 2013 metus bei balsavimo būdu išrinkta nauja Gyventojų taryba.

Balsų dauguma Gyventojų tarybos pirmininku išrinktas Ramūnas Genys, pavaduotojas – Žydrūnas Leipus, sekretorė – Edita Vaičeliūnienė bei dar keturi tarybos nariai – Viktorija Voronova, Marius Marcinkevičius, Saulius Mikėlaitis,  Aleksandr Budiakovskij.

Naujoji Gyventojų taryba skatino gyventojus kreiptis į ją visais rūpimais klausimais ar iškilusiomis problemomis, kurias stengsis pagal galimybes išspręsti.