Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Trumpalaikė socialinė globa

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Trumpalaikė socialinė globa

Įrašas paskelbtas : 09-04-2014

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu 2014-03-12 Nr. (14.4-32) SD-1670 ,,Dėl trumpalaikės socialinės globos teikimo‘‘ Lavėnų socialinės globos namuose pradedamos teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-11-11 raštu Nr. (14.4-32) SD-7606 „Dėl socialinės globos kainos“ patvirtinta, kad socialinės globos kaina Lavėnų socialinės globos namuose nuo 2014 m. sausio mėn. 01 d. vienam asmeniui – 1980,00 Lt., o sunkios negalios asmeniui – 2185,00 Lt. per mėnesį.  

Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo prašome kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę arba tiesiogiai į Lavėnų socialinės globos namų administraciją.