Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Mokymai globos namų darbuotojams

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Mokymai globos namų darbuotojams

Įrašas paskelbtas : 05-05-2014

2014 m. balandžio mėnesį Lavėnų socialinės globos namuose vyko mokymai socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, užimtumo specialistams.

VšĮ ,,Šiaulių regiono plėtros agentūra“, būdama viena iš projekto ,,Mano socialinė atsakomybė“ Nr. LLIV-322, įgyvendinamo pagal Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos 2007 – 2013 m.  partnerių, organizavo nemokamus mokymus temomis – ,,Žmonių su negalia poreikiai ir integracijos galimybės“ (4 dienos, 32 val.) ir ,,Žmonių su negalia socialinė integracija naudojant universalaus dizaino principus“ (3 dienos, 18 val.).