Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Giminių ir artimųjų susitikimo šventė

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Giminių ir artimųjų susitikimo šventė

Įrašas paskelbtas : 05-09-2014

Kiekvieno globos namų gyventojo širdis alsuoja viltimi išvysti savo artimo, giminaičio ar draugo veidą. Todėl kasmet Lavėnų socialinės globos namuose organizuojama giminių ir artimųjų susitikimo šventė. Šiais metais ši šventė vyko rugpjūčio 30 dieną, šeštadienį, kad galėtų atvykti kuo daugiau artimųjų. Tai labai jaudinanti, visų laukiama diena. Daug pastangų įdeda globos namų darbuotojai bei gyventojai ruošdamiesi, puošdami aplinką, repetuodami meninę programą. Juk gyventojai nori parodyti artimiesiems, kaip jų pasiilgę, kaip juos myli ir laukia.

 Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo Pumpėnų bažnyčios kunigas Domingo Avellaneda Cabanillas Ive. Visi susirinkusieji pagerbė tylos minute tuos, kurių jau nebėra mūsų tarpe. Gyventojai, lydimi globos namų darbuotojų, išvežė gėlių puokštę į amžinybėn išėjusių gyventojų kapus.

Šventė tęsėsi. Vieni labai džiaugėsi sulaukę artimųjų, šiltai bendravo, kiti šiek tiek liūdėjo, nes jų niekas neaplankė. Jų liūdesį išblaškė darbuotojų dėmesys, graži gyventojų meninė programa, linksmosios rungtys. Artimiesiems atsisveikinus, liko gera nuotaika, gražūs prisiminimai ir viltis, kad sekančiais metais vėl susitiksime, vėl spinduliuosime šiluma bei meile.