Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Pelenų diena

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Pelenų diena

Įrašas paskelbtas : 02-03-2015

Pirmoji diena po Užgavėnių vadinama Pelenų diena. Šią dieną bažnyčiose šventinami pelenai, gauti sudeginus praėjusių metų verbas. Pelenai barstomi žmonėms ant galvų primenant krikščionišką tiesą: „iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi“. Tą dieną (vasario 18 d.) pas mus lankėsi Pumpėnų kunigas Domingo. Maldos kambaryje klausėmės jo prasmingų minčių apie gyvenimo trapumą, laikinumą. Globos namų gyventojus ir darbuotojus kunigas laimino barstydamas galvas pelenais. Susikaupimo valandėlės metu skambėjo sakralinė muzika.