Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Užgavėnės

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Užgavėnės

Įrašas paskelbtas : 02-03-2015

Užgavėnių paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Tai džiaugsmo, juoko, linksmumo, įvairiais papročiais, apeigomis, burtais apipinta diena. Lavėnų socialinės globos namų gyventojai labai laukia šios šventės ir iš anksto jai ruošiasi. Kartu su darbuotojais gamina persirengėlių kaukes, siuvasi įvairių personažų drabužius, renkasi vaidmenis.

Pagrindinis šios šventės akcentas – Morės simbolika. Šio simbolio gaminimui įdedama daug kūrybos, humoro ir linksmumo.

Persirengėliai, grodami ir dainuodami įvairias dainuškas, eina per globos namus triukšmaudami, krėsdami įvairias išdaigas, pokštus. Taip linksmindami visus gyventojus ir patys išlieja susikaupusią energiją. Morės mirtimi, sudeginant ją ant laužo, simbolizuojama žiemos pabaiga. Prie laužo iki soties valgoma blynų, geriama karšta arbata, prisimenamos dainos, rateliai, šokiai.

Po globos namuose vykusių linksmybių ir pokštų visi persirengėliai vyksta į Pumpėnų bendruomenėje vykstančią Užgavėnių šventę. Ten mes esame visada laukiami, kartu šokame, dainuojame, vaišinamės blynais, spurgomis ir šiupiniu.