Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Institucinės globos pertvarka

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Institucinės globos pertvarka

Įrašas paskelbtas : 29-04-2015

 2015-04-14 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldžių įstaigų specialistų komanda lankėsi Lavėnų socialinės globos namuose, kur su Gyventojų taryba, darbuotojais aptarė institucinės globos pertvarkos etapus, laukiamus rezultatus bei aktualius klausimus.

Numatyta, jog bandomuosiuose institucinės globos pertvarkos projektuose dalyvaus 16 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldumo globos įstaigų. Lavėnų socialinės globos namai – viena iš šių įstaigų.

Pertvarka vyks laipsniškai, trimis etapais. Pirma, bus sukurtos pertvarkai reikalingos sąlygos – įvertinti įstaigos gyventojų, darbuotojų kvalifikacijos poreikiai, vykdoma visuomenės vertybinių nuostatų kaita, sudaryti individualūs bendruomenių paslaugų ir infrastruktūros plėtros regionuose planai. Antra bei trečia – vyks paslaugų infrastruktūros plėtra regionuose bei bus teikiamos naujų formų kokybiškos bendruomeninės paslaugos tikslinėms grupėms.