Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Šiluvos atlaiduose

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Šiluvos atlaiduose

Įrašas paskelbtas : 21-09-2015

2015-09-11 Lavėnų socialinės globos namų gyventojai išsirengė į Šiluvoje vykstančius atlaidus. Ši kelionė globos namų gyventojams tapo dvasine tradicija. Šv. Mišios buvo aukojamos už medikus, slaugytojus, ligonius ir neįgaliuosius. Buvo meldžiamasi, kad būtume neabejingi artimo skausmui ir kančiai, meldžiama Tikėjimo, Vilties, Meilės ligoniams bei visiems besirūpinantiems jų sveikata. Globos namų gyventojai Šv. Mišių metu priėmė Šv. Komuniją ir gavo asmeninį vyskupo palaiminimą.

Šventėje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, kuri pasakė šiltus sveikinimo žodžius.

Pasimeldę Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje, dvasiškai praturtėję ir susikaupę išvykome į namus. Pakelėje papietavome gražioje kavinės ,,Žarija‘‘ aplinkoje. Kelionė buvo labai įspūdinga ir prasminga.