Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Teatrų festivalis ,,LAIKO SMILTYS“

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Teatrų festivalis ,,LAIKO SMILTYS“

Įrašas paskelbtas : 21-06-2016

2016 m. birželio 15 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyko dvyliktasis teatrų festivalis ,,Laiko smiltys‘‘. Festivalio tikslas – skatinti socialinės globos namų gyventojus atskleisti savo sugebėjimus, kūrybines galias, meninę saviraišką, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, dalyvauti visuomenės kultūriniame gyvenime.

Šventėje apsilankė SADM Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė, Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Panevėžio miesto tarybos narys Virginijus Viržintas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė, globos įstaigų vadovai ir kiti svečiai.

Panevėžio miesto tarybos narys V. Viržintas perdavė Seimo nario Petro Narkevičiaus padėkas keturiems Lavėnų socialinės globos namų darbuotojams už nuoširdų socialinį darbą.

Festivalio dalyvius pasveikino ir visiems gražios šventės palinkėjo globos namų direktorius Edmundas Kriščiūnas.

Teatrų kolektyvų atliekami kūriniai buvo kupini išgyvenimų, satyros, šokio ir dainų. Lavėnų socialinės globos namų teatro grupė suvaidino spektaklį pagal K. Čiplio – Vijūno pjesę ,,Bobutės susipyko‘‘, režisierius Sigitas Paliulis. Jotainių socialinės globos namų teatro grupė parodė spektaklį ,,Karaliaus nauji drabužiai‘‘ (rež. Bronius Baltrūnas). Skemų socialinės globos namų teatro kolektyvas atliko spektaklį ,,Rojaus obuoliukai‘‘, režisierė Žana Kaladienė. Kupiškio socialinės globos namų teatro grupė sužavėjo spektakliu ,,Geram vynui reikia laiko…‘‘, režisierius Rimgaudas Bražas. Linkuvos socialinės globos namai suvaidino spektaklį pagal Samuilio Maršako pasaką ,,Katės namai‘‘ ir Danutės Kulvietienės eiliuotą poemą ,,Gaivos‘‘ (rež. Giedrius Arlauskas).

Šventę vainikavo ir gerą nuotaiką suteikė Pasvalio rajono Vaškų jaunimo grupės ,,Marabu‘‘ koncertas.

Diena, kupina jaudulio ir gerų emocijų, prabėgo greitai… Dėkojame šventės rėmėjams – UAB ,,Svalex‘‘, VšĮ ,,Kretingos maistas‘‘, visiems dalyviams ir svečiams.