Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Įrašas paskelbtas : 19-07-2016

 

Birželio 29 d. dalyvavome antrajame projekto ,,Kultūrinių veiklų paletė“ renginyje, skirtame Skemų socialinės globos namų 80-mečiui paminėti.

Obelių (Rokiškio r.) Šv. Onos bažnyčioje vyko Dievo žodžio pamaldos ir dailininko Arvydo Bagdono  nutapytų ,,Kryžiaus kelio stočių“ pašventinimas.

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pašventino naujai įkurtą  Skemų socialinės globos namų koplyčią ir varpinę. Buvo aukojamos Šv. Mišios už Skemų kaimo bendruomenės gyventojus. Giedojo solistės Asta Vajagienė ir Giedra Markevičienė bei Rokiškio kultūros centro kamerinis moterų choras.

Skemų socialinės globos namų koplyčioje vyko ,,Medžio drožybos, kalvystės, skulptūros, dailės ir langinių tapymo plenero“ dalyvių darbų pristatymas.

Šventė baigėsi Naisių vasaros teatro muzikine programa ,,Dainuosma mudu abudu“ Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parke.