Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Lavėnų socialinės globos namų gyventojų bei jų giminių ir artimųjų susitikimo šventė

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Lavėnų socialinės globos namų gyventojų bei jų giminių ir artimųjų susitikimo šventė

Įrašas paskelbtas : 24-09-2016

2016 m. rugsėjo 10 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyko gyventojų bei jų giminių ir artimųjų susitikimo šventė.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo buvęs Pumpėnų parapijos bažnyčios kunigas, argentinietis Juan Carlos Escudero, puikiai kalbantis lietuviškai, jau ketverius metus gyvenantis ir kunigaujantis Islandijoje.

Visi susirinkusieji tylos minute pagerbė tuos, kurių jau nebėra mūsų tarpe. Gyventojai, lydimi darbuotojų, nuvežė gėlių puokštę į amžinybėn išėjusių globos namų gyventojų kapus, uždegė žvakes.

Šventė tęsėsi… Susirinkusius svečius pasveikino globos namų direktorius Edmundas Kriščiūnas. Gyventojai savo gimines ir artimuosius nudžiugino spektakliu pagal K. Čiplio – Vijūno pjesę ,,Bobutės susipyko‘‘ (režisierius – užimtumo specialistas Sigitas Paliulis) ir koncertu.

Aktyviausi ir darbščiausi globos namų gyventojai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis. Nuoširdžius padėkos žodžius globos namų darbuotojams tarė ir gyventojų artimieji, linkėdami sveikatos ir kantrybės nelengvame darbe.

Po oficialiosios dalies visi vaišinosi ant laužo virta sriuba, bendravo su savo artimaisiais.

Tikimės, kad ši, tradicine tapusi, šventė gyvuos dar ilgai, nes ji suteikia daug gražių, jaudinančių akimirkų globos namų gyventojams, net ir tiems, kurių niekas nelanko.