Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Rudenėlio šventė

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Rudenėlio šventė

Įrašas paskelbtas : 12-10-2016

Saulėtą spalio 6-osios popietę visi sugūžėjo į Rudenėlio šventę, kur Senis ir Senė kvietė visus draugus ir bičiulius virti tradicinės žirnienės su spirgais. Pagalbon buvo sukviesti kaimynai iš visų keturių valsčių (4 socialinės grupės), sveikinimo žodžius tarė ir gausiu rudens darbų derliumi pasidžiaugė ir Viršaitis (direktorius), smarkiai prisidėjo ir valsčiaus daktarė su savo komanda, net dviem pyragais nešinos prisistatė kaimo ūkvedė ir sandėlininkė. Šokom, dainavom, rudens gėrybėmis džiaugėmės ir mįsles spėliojom.

Žirnienės pakako visiems ir ne po vieną kartą pakarštavoti. Ir aš ten buvau, spirgai per barzdą varvėjo, nieko burnoj neturėjau…