Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Lavėnų socialinės globos namų gyventojų ir jų giminių bei artimųjų susitikimo šventė

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Lavėnų socialinės globos namų gyventojų ir jų giminių bei artimųjų susitikimo šventė

Įrašas paskelbtas : 20-09-2018

Rugsėjo 8 dieną vyko tradicinė  Lavėnų socialinės globos namų gyventojų ir jų giminių bei artimųjų susitikimo šventė. Šiemet ji buvo skirta įstaigos 70-mečiui.

Gausiai susirinkę gyventojai ir šventės svečiai dalyvavo šv. Mišiose, kurias laikė Pumpėnų parapijos kunigas Domingo Avellaneda Cabanillas. Į kapus buvo išvežta gėlių puokštė ir uždegtos žvakutės Anapilin išėjusiems globos namų gyventojams prisiminti.

Apie globos namų pertvarką kalbėjo direktoriaus pavaduotojas Vytautas Tička. Savo įspūdžiais iš gyvenimo naujuose Grupinio gyvenimo namuose (Panevėžio r.) pasidalino Vincas G. Darbuotojams už rūpestį dėkojo svečiai, atvykę aplankyti artimųjų.

Šventės vedantieji pasiūlė pasižiūrėti globos namų gyventojų darbų parodėlę ir meninę programą, po to buvo apdovanoti darbščiausi, aktyviausi gyventojai.

Iš didžiosios salės šventė persikėlė į kiemą, kur šventės dalyviai vaišinosi šventiniu troškiniu, šnekučiavosi, džiaugėsi vėl susitikę.