Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » LAVĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 70-OJO JUBILIEJAUS ŠVENTĖ

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

LAVĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 70-OJO JUBILIEJAUS ŠVENTĖ

Įrašas paskelbtas : 31-10-2018

Spalio 12-osios popietę globos namuose kilo neįprastas šurmulys. Lavėnų socialinės globos namų 70-ojo jubiliejaus proga čia suvažiavo daugybė svečių. Tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Adomavičiūtė, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Seimo narys Antanas Matulas, Seimo nario Povilo Urbšio padėjėja Gema Jurgelevičienė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė, Šiaulių ir Panevėžio regionų Institucinės globos pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė, Pumpėnų seniūnė Regina Rapkevičienė, valstybinių ir savivaldybinių globos įstaigų vadovai bei jų pavaduotojai, buvusi Lavėnų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Virginija Kuzmienė ir kt.

Šventė prasidėjo tarptautinių konkursų laureatės solistės Sigutės Trimakaitės muzikine įžanga. Renginio vedėjai – užimtumo specialistas Sigitas Paliulis ir globos namų gyventoja Edita Vaičeliūnienė visus pasveikino eilėmis ir apžvelgė globos namų istoriją, ekrane keičiantis įvairius globos namų laikotarpius vaizduojančioms nuotraukoms. Istorinės nuotraukos puošė ir didžiosios salės sienas.

Po trumpos istorinės apžvalgos šventės dalyvius ir svečius sveikino globos namų direktorius Edmundas Kriščiūnas. Pasidžiaugęs savo puikiais darbuotojais ir gausiu svečių būriu, globos namų vadovas išreiškė mintį, kad nors įstaiga keičiasi, bet, nepaisant pertvarkų, globos namai išliks, nes didėja jų poreikis.

Sveikinimo žodį tarusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vyriausioji specialistė D. Adomavičiūtė įteikė ministro Lino Kukuraičio  palinkėjimus ir padėkas už nuoširdų darbą. Padėkos raštais darbuotojams atsidėkojo ir globos namų direktorius E. Kriščiūnas.

Palinkėjimus 70-ojo mūsų globos namų jubiliejaus proga tarė ir pamąstymus apie vykstančią institucinės globos pertvarką išreiškė ir kiti šventės svečiai.

Jubiliejui skirtos iškilmės baigėsi nuotaikingu Panevėžio muzikinio teatro atlikėjų koncertu.