Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Kūčios Lavėnų socialinės globos namuose

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Kūčios Lavėnų socialinės globos namuose

Įrašas paskelbtas : 31-12-2018

Kūčios – viena gražiausių, prasmingiausių ir paslaptingiausių lietuvių švenčių, dvasinio susitelkimo, susitikimo su artimaisiais, susitaikymo diena. Kūčių vakaras, kai prie stalo susėsti kviečia užtekėjusi Vakarinė žvaigždė – ypatingas. Kūčių vakarą mūsų pasąmonėje ir veiksmuose susilieja pačios gražiausios protėvių puoselėtos pagoniškos ir krikščioniškos tradicijos. Tai ypatingas vakaras, kai prisimenami jau nuveikti darbai, nutikę džiaugsmai ir rūpesčiai.

Lavėnų socialinės globos namų gyventojai, gruodžio 24 dieną, su pakilia nuotaika ir džiaugsmu širdyse rinkosi bendriems šventų Kūčių pietums bei bendrai maldai kartu su Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčios kunigais Domingo ir Marco. Lauždami kalėdaitį gyventojai linkėjo vieni kitiems sveikatos, ramybės, gėrio bei santarvės.