Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Europos duomenų apsaugos diena

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Europos duomenų apsaugos diena

Įrašas paskelbtas : 31-01-2019

Europos duomenų apsaugos diena paskelbta sausio 28-oji. Ši diena įvertinta Europos Tarybos iniciatyva, siekiant plėsti Europos piliečių žinias apie asmens duomenų apsaugos problemas, taip pat informuoti piliečius apie jų teises bei atsakomybę.

Lavėnų socialinės globos namuose šiai dienai buvo parengtas spalvingas ir akį traukiantis plakatas, kviečiantis gyventojus plačiau susipažinti su asmens duomenų apsauga. Gyventojai rodė susidomėjimą, kartu skaitė ir analizavo plakatą.