Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Linksmai šventėme Valentino dieną

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Linksmai šventėme Valentino dieną

Įrašas paskelbtas : 22-02-2019

Vasario 14 d. po pietų rinkomės aktų salėje, globos namų darbuotojai pasveikino susirinkusius su šv. Valentino diena. Pradžioje, kad būtų drąsiau, sustoję į ratuką žaidėme ,,Karštą bulvę“. Grojant nuotaikingai muzikai vyrai lenktyniavo prieš moteris, kas greičiau susuks siūlų kamuolį, poros šoko ant laikraščių. Visi rungčių laimėtojai apdovanoti įvairiais prizais. Įsidrąsinę jau šokome visi. Šokiai tęsėsi kol pavargome, o išsiskirstėme su gera nuotaika. Lauksime kitų progų šokiams.