Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Įrašas paskelbtas : 08-11-2019

Lapkričio 1-ąją Lavėnų socialinės globos namų gyventojai aplankė mirusių globos namų gyventojų kapus Pumpėnų kapinėse. Pagerbdami mirusiuosius, padėjo gėlių, uždegė žvakeles ir sukalbėjo maldas.