Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimas

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimas

Įrašas paskelbtas : 10-12-2019

Gruodžio 3-oji – neįgaliųjų žmonių diena. 1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenęsu neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės,kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje.

Šią dieną Grupinio gyvenimo namų gyventojai dalyvavo akcijoje „Aš ir Tu – tai MES“, prie Panevėžio kino centro „Garsas“. Skambant muzikai, sukūrė „gyvą“ skulptūrą, simbolizuojančią bendrystę ir vienybę. Po to vaišinosi sušildančia kava. Kino centre žiūrėjo trumpametražinį filmą, klausėsi puikaus koncerto, vaišinosi kava. Pasidžiaugė, kad šiuo metu aktyviai yra siekiama integruoti žmones su negalią į visuomenę, mažinti socialinę atskirtį.