Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Sausio 13-osios minėjimas

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Sausio 13-osios minėjimas

Įrašas paskelbtas : 03-02-2020

ip jau susiklostė mūsų tautos istorija, kad kiekvienų metų pradžioje mes triskart suklustame ties valstybės savitumo, tautiškumo, laisvės sąvokomis – švenčiame tris svarbias, išdidžias mūsų tautos šventes. Žiemos šalčiu, netektimi ir siaubu paženklintą, tačiau laisvės spalva pražystančią Sausio 13 – ąją.

Lavėnų SGN bendruomenė minėjimą pradėjo iš pačio ryto, 8 val. kartu su visa Lietuva jungėsi prie visuotinės ir pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir languose uždegė vienybės ir atminimo žvakutes. 11 val. rinkosi į minėjimą didžiojoje salėje bei vaidybinio filmo ,,Gimtinė‘‘ peržiūrą. Renginys priminė skaudžius istorinius įvykius, verčiančius didžiuotis savo tautos didvyriais.