Lavėnų socialinės globos namai » Blog Archive » Šv. Kūčios grupinio gyvenimo namuose

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Šv. Kūčios grupinio gyvenimo namuose

Įrašas paskelbtas : 29-12-2022

Švenčių laukimą pradėjome šv. Mišių klausymu Šv. Trejybės bažnyčioje, kur prisiminėme išėjusius amžinybėn artimuosius. Susėdę prie balto šv. Kūčių stalo dalinomės gerumu, bendryste, mintimis, šypsenomis ir meile…