Lavėnų socialinės globos namai » Komisijos ir darbo grupės

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Komisijos ir darbo grupės

Lavėnų socialinės globos namų gyventojų taryba:

1. Tatjana Prankienė  – gyventojų tarybos pirmininkė

2. Raimondas Brazdžionis – pirmininkės pavaduotojas

3. Edita Vaičeliūnienė – narė (sekretorė)

4. Tomas Biruk – narys

5. Liutauras Peštenis – narys

6. Vytautas Kondrotavičius – narys

7. Laura Jutkevičiūtė – narė

Informacija atnaujinta 2020-09-29

_______________________________________________________________________

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas

Lavėnų socialinės globos namų antikorupcinės ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos 2019 – 2020 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

Lavėnų socialinės globos namų antikorupcinės ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos ataskaita už 2015 metus

Lavėnų socialinės globos namų korupcijos prevencijos programa

Lavėnų socialinės globos namų antikorupcijos komisijos nuostatai

Lavėnų socialinės globos namų antikorupcinės ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos 2011 – 2012 metų programos įgyvendinimo priemonių planas