Lavėnų socialinės globos namai » Komisijos ir darbo grupės

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Komisijos ir darbo grupės

Lavėnų socialinės globos namų gyventojų taryba:

1. Tatjana Prankienė  – gyventojų tarybos pirmininkė

2. Ramūnas Genys – pirmininkės pavaduotojas

3. Edita Vaičeliūnienė – narė (sekretorė)

4. Žydrūnas Leipus – narys

5. Marius Marcinkevičius – narys

6. Saulius Mikėlaitis – narys

7. Viktorija Voronova – narė

 

Informacija atnaujinta 2019-07-17

 

________________________________________________________________________

Lavėnų socialinės globos namų antikorupcinės ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos 2019 – 2020 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

Lavėnų socialinės globos namų antikorupcinės ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos ataskaita už 2015 metus

Lavėnų socialinės globos namų korupcijos prevencijos programa

Lavėnų socialinės globos namų antikorupcijos komisijos nuostatai

Lavėnų socialinės globos namų antikorupcinės ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos 2011 – 2012 metų programos įgyvendinimo priemonių planas