Lavėnų socialinės globos namai » Istorija

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Istorija

Kelio ruožo Pumpėnai – Pušalotas pusiaukelėje, pora kilometrų į kairę, dešiniajame Lėvens krante, gražioje lygumoje, išsidėstęs Lavėnų kaimas. Sena topolių alėja anksčiau buvo galima privažiuoti seną Vavžeskių dvarą, o vėliau jį perėmusį Kazakauckų dvarą, kuris byloja, kad čia 1961 metais įsikūrė Lavėnų socialinės globos namai.

Prieš tai, 1948 m. sausio mėnesį Pumpėnų miestelyje, klebonijai priklausančiuose namuose, kunigo K. Mozūro iniciatyva, buvo įkurti parapijiniai globos namai. Juose tuo metu gyveno apie 30 vienišų senelių, kuriuos aptarnavo viena medicinos sesuo, virėja ir skalbėja. Už Pumpėnų, prie miško, globos namai turėjo keletą hektarų žemės. Ją prižiūrėjo čia gyvenantys pajėgesni seneliai. Užaugindavo daržovių, turėjo keletą kiaulių, arklį.

Gyventojų skaičius didėjo. Didėjo ir aptarnaujančio personalo skaičius. Tuo metu globos namuose gyveno sveiki, tik vieniši, netekę pastogės ar gyvenimo suluošinti, bejėgiai žmonės. Senųjų dvaro pastatų nėra išlikę, jų vietoje stovi medinis kryžius, o už jo – globos namų pastatas.

1961 metais keičiasi gyventojų kontingentas, globos namai iškeliami į Lavėnų kaimą, į buvusius Mikoliškio tarybinio ūkio skyriaus pastatus ir pavadinami Lavėnų psichoneurologiniu pensionatu. Čia apgyvendinami psichinę negalią turintys žmonės.

Vyksta didelės permainos. Per keletą metų neatpažįstamai pasikeičia gyvenvietė. Pastatoma daug pagalbinių pastatų ir gyvenamųjų namų.

1972 – 1973 metais baigiamas statyti naujas pastatas neįgaliesiems, kuriame ir dabar gyvenama.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lavėnų psichoneurologinis internatas tampa Lavėnų pensionatu. Lavėnų pensionatas priklausė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Keitėsi požiūris į neįgalius žmones. Buvo likviduotas pagalbinis ūkis, kuris priklausė pensionatui ir kuriame dirbo jame gyvenantys žmonės. Gerėjo teikiamų paslaugų kokybė, gerėjo gyvenimo sąlygos bei aplinkinių požiūris į pensionate gyvenančius žmones, buvo pradėta vykdyti jų integracija į visuomenę.

2000 m. Lavėnų pensionato steigėju tapo Panevėžio apskrities viršininko administracija.  Tais pačiais metais duris atvėrė dar vienas gyvenamasis korpusas. Jame gyvena savarankiškesni gyventojai, padedami socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų.

2007 metais įkuriamas užimtumo centras, kuriame gyventojai gali aktyviai praleisti dieną užsiimdami jiems patinkančia veikla.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. Lavėnų pensionato steigėju vėl tampa Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Keičiasi ir pensionato pavadinimas. Vietoje Lavėnų pensionatas – Lavėnų socialinės globos namai.

Globos namų simbolis – meilės, užuojautos angelas, sklandantis rūpestingai jį globojančiose rankose. Tai naujas požiūris į neigalų žmogų.