Lavėnų socialinės globos namai » Darbo užmokestis

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Darbo užmokestis

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2023 m. I-II ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2023 m. I ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2022 m. I-IV ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2022 m. I-III ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2021 m. I-IV

Darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2020 m. I-IV ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2020 m. I-III ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2019 m., 2020 m. I-II ketv.

Darbuotojų-dirbančių-pagal-darbo-sutartis-priskaičiuotas-vidutinis-mėnesio-darbo-užmokestis 2019 m. IV ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2019 m. III ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2018 m. I-IV ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2018-m. I-III ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2017 m. IV ketv., 2018 m. I-II ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtis, 2018 m. I ketvirtis

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2016 m. – 2017 m. I ketv. – II ketv.