Lavėnų socialinės globos namai » Naujienos

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės vizitas Lavėnų socialinės globos namuose

Straipsnis paskelbtas : 30-07-2021

2021-07-15 Lavėnų socialinės globos namuose lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, viceministrė Justina Jakštienė, ministrės patarėjas Martynas Šiurkus, Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vadovė Daina Urbonaitienė ir Tikslinės pagalbos skyriaus vedėja Daiva Zabarauskienė. Per susitikimą buvo aptartos įstaigos problemos, vizija, planai ir projektai.

Straipsnis paskelbtas : 22-06-2021

NUO 2021 M. BIRŽELIO 16 D. KEIČIASI GYVENTOJŲ LANKYMO TAISYKLĖS

   Asmenims, persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, šiuo nutarimu gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims. Šiame punkte nurodytų asmenų teisė į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyta tvarka.“

Teikiame rekomendacijas dėl galimų dokumentų, patvirtinančių, kad lankantis asmuo:

1. yra paskiepytas COVID-19 vakcina (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: skiepijimą vykdžiusios įstaigos pavadinimas, skiepyto asmens vardas, pavardė, informacija, kada asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcinos 2 dozėmis (arba 1 vakcinos doze, jei skiepytas „Janssen“ vakcina); leidžiama lankyti, jei po pilnos COVID-19 vakcinacijos yra praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų):

a. skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto lapelio kopija;

b. šeimos gydytojo išduota pažyma;

c. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama).

d. turint galimybių pasą.

2. persirgo COVID-19 liga (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio asmens vardas, pavardė, data, kada asmuo susirgo COVID-19 liga (praėjus 20 dienų nuo sirgimo pradžios asmuo laikomas pasveikusiu, išskyrus atvejus, kai asmuo dėl COVID-19 ligos buvo hospitalizuotas – tuomet pasveikimo terminas nustatomas individualiai) ir/ar informacija apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus; leidžiama lankyti, jei COVID-19 liga sirgęs asmuo yra pasveikęs ir nuo sirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų):

a. šeimos gydytojo išduota pažyma;

b. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.

 1. Išankstinė registracija telefonu: 8 451 43612, 8 614 66263;
 2. Lankymo laikas – nuo 10.00 val. iki 19.00 val.;
 3. Atvykus, skambinti nurodytais telefono numeriais;
 4. Lankytojams privaloma dėvėti apsauginę kaukę;
 5. Lankytojams matuojama kūno temperatūra, atliekama rankų dezinfekcija;
 6. Lankytojai su gyventojais susitinka lauke (pavėsinėse);
 7. Sunkios negalios (gulintys) gyventojai lankomi didžiojoje salėje, vieno asmens.

Grupinio gyvenimo namų gyventojų savanorystė Panevėžio gyvūnų globos draugijos prieglaudoje

Straipsnis paskelbtas : 06-05-2021

Straipsnis paskelbtas : 23-04-2021

NUO 2021 M. BALANDŽIO 23 D. KEIČIASI GYVENTOJŲ LANKYMO TAISYKLĖS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 229, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-16, i. k. 2021-07895 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo.

„2.2.10.1. draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, ir kai gyventojus lanko šio nutarimo 22 punkte nurodyti asmenys;

22. Asmenims, persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, šiuo nutarimu gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims. Šiame punkte nurodytų asmenų teisė į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyta tvarka.“

Teikiame rekomendacijas dėl galimų dokumentų, patvirtinančių, kad lankantis asmuo:

1. yra paskiepytas COVID-19 vakcina (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: skiepijimą vykdžiusios įstaigos pavadinimas, skiepyto asmens vardas, pavardė, informacija, kada asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcinos 2 dozėmis (arba 1 vakcinos doze, jei skiepytas „Janssen“ vakcina); leidžiama lankyti, jei po pilnos COVID-19 vakcinacijos yra praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų):

a. skiepijimą COVID-19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto lapelio kopija;

b. šeimos gydytojo išduota pažyma;

c. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama).

2. persirgo COVID-19 liga (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio asmens vardas, pavardė, data, kada asmuo susirgo COVID-19 liga (praėjus 20 dienų nuo sirgimo pradžios asmuo laikomas pasveikusiu, išskyrus atvejus, kai asmuo dėl COVID-19 ligos buvo hospitalizuotas – tuomet pasveikimo terminas nustatomas individualiai) ir/ar informacija apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus; leidžiama lankyti, jei COVID-19 liga sirgęs asmuo yra pasveikęs ir nuo sirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų):

a. šeimos gydytojo išduota pažyma;

b. išrašo iš e-sveikatos kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama) apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.

 1. Išankstinė registracija telefonu: 8 451 43612, 8 614 66263;
 2. Lankymo laikas – nuo 10.00 val. iki 19.00 val.;
 3. Atvykus, skambinti nurodytais telefono numeriais;
 4. Lankytojams privaloma dėvėti apsauginę kaukę;
 5. Lankytojams matuojama kūno temperatūra, atliekama rankų dezinfekcija;
 6. Lankytojai su gyventojais susitinka lauke (pavėsinėse);
 7. Sunkios negalios (gulintys) gyventojai lankomi didžiojoje salėje, vieno asmens, ne ilgiau 15 min.

Lavėnų socialinės globos namų gyventojai aplankė Pakruojo dvarą – šviesos skulptūrų parką „Stebuklų šalyje“

Straipsnis paskelbtas : 23-04-2021

Grupinio gyvenimo namų gyventojai džiaugiasi galėdami savanoriauti Panevėžio gyvūnų globos draugijoje

Straipsnis paskelbtas : 23-03-2021

Paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Straipsnis paskelbtas : 23-03-2021

Švenčiame Vasario 16-ąją

Straipsnis paskelbtas : 19-02-2021

Straipsnis paskelbtas : 19-10-2020

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. DV-661 „Dėl priemonių taikymo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje suvaldyti / sumažinti“, nuo 2020 m. spalio 19 d. draudžiamas Lavėnų socialinės globos namų gyventojų lankymas (gyventojų lankymas galimas tik esant būtinybei ir gavus socialinės globos įstaigos vadovo leidimą).

Lavėnų SGN administracija

Išvyka į Kernavę, Trakus

Straipsnis paskelbtas : 13-07-2020

Kelionės metu įveikėme Kernavės „Balto kalno pažintinį taką“ – 2,6 km. Užlipome į Kernavės piliakalnį. Plaukėme laivu Galvės ežeru, iš laivo apžiūrėjome didingą Trakų pilį, Užutrakio dvarą, pasigrožėjome gamtovaizdžiais.