Lavėnų socialinės globos namai » Naujienos

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Išvyka į Biržus

Straipsnis paskelbtas : 01-09-2016

2016-08-12 Lavėnų socialinės globos namų gyventojai susipažino su Biržų krašto lankytinomis vietomis. Aplankė Kirkilų apžvalgos bokštą, Biržų pilį, Astravo dvarą, ėjo ilgiausiu Lietuvoje pėščiųjų tiltu per dirbtinį Širvėnos ežerą, pasivaikščiojo po Pabiržės miestelio A. Jaronytės parką.

 

Grybavimas Žaliojoje grioje

Straipsnis paskelbtas : 31-08-2016

2016-08-05 Lavėnų socialinės globos namų gyventojai vyko grybauti į Žaliąją girią (Panevėžio r.). Grybautojai į globos namus grįžo gerai nusiteikę, darinėjo grybus, virė ir skanavo grybienę.

Panevėžio lėlių vežimo teatro gastrolės

Straipsnis paskelbtas : 20-07-2016

2016 m. liepos 6 – 16 d. Panevėžio lėlių vežimo teatras organizavo tradicines vasaros gastroles su vežimu ir arkliais po Lietuvą. Liepos 15 dieną atvyko į Lavėnų socialinės globos namus ir parodė spektaklį Š. Pero pasakos motyvais ,,Raudonkepuraitė“. Režisierius ir dailininkas – Nacionalinės premijos laureatas Vitalijus Mazūras.

Žolės riedulys

Straipsnis paskelbtas : 20-07-2016

2016-07-14 Lavėnų socialinės globos namų sporto aikštyne vyko žolės riedulio varžybos, kuriose dalyvavo 3  Lavėnų globos namų gyventojų komandos.

Socialinės globos namų darbuotojų sambūris

Straipsnis paskelbtas : 20-07-2016

2016-07-05 Kupiškio socialinės globos namai organizavo tradicinį socialinės globos namų darbuotojų sambūrį ,,Angelai ir demonai“, kuris vyko Palėvenės dominikonų vienuolyno kieme. Dalyviai turėjo paruošti pasirodymą (atitinkantį temą) ir patiekalą. Lavėnų socialinės globos namų darbuotojai atliko dvi (savos kūrybos) dainas ir išvirė ,,velnišką“  charčio. Patiekalus ragavo ir vertino komisija. Po apdovanojimų toliau vyko ,,angelų ir demonų“ puota…

 

Straipsnis paskelbtas : 19-07-2016

 

Birželio 29 d. dalyvavome antrajame projekto ,,Kultūrinių veiklų paletė“ renginyje, skirtame Skemų socialinės globos namų 80-mečiui paminėti.

Obelių (Rokiškio r.) Šv. Onos bažnyčioje vyko Dievo žodžio pamaldos ir dailininko Arvydo Bagdono  nutapytų ,,Kryžiaus kelio stočių“ pašventinimas.

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pašventino naujai įkurtą  Skemų socialinės globos namų koplyčią ir varpinę. Buvo aukojamos Šv. Mišios už Skemų kaimo bendruomenės gyventojus. Giedojo solistės Asta Vajagienė ir Giedra Markevičienė bei Rokiškio kultūros centro kamerinis moterų choras.

Skemų socialinės globos namų koplyčioje vyko ,,Medžio drožybos, kalvystės, skulptūros, dailės ir langinių tapymo plenero“ dalyvių darbų pristatymas.

Šventė baigėsi Naisių vasaros teatro muzikine programa ,,Dainuosma mudu abudu“ Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parke.

JONINĖS

Straipsnis paskelbtas : 07-07-2016

Sveikiname Janinas ir Jonus!

Vasarvidžio šventė

Straipsnis paskelbtas : 07-07-2016

Birželio 22 d. – vasaros saulėgrįža, vasarvidis, vidurvasaris. Lavėnų socialinės globos namuose Vasarvidžio šventė praėjo labai smagiai – su muzika, linksmais žaidimais, estafetėmis.

 

Teatrų festivalis ,,LAIKO SMILTYS“

Straipsnis paskelbtas : 21-06-2016

2016 m. birželio 15 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyko dvyliktasis teatrų festivalis ,,Laiko smiltys‘‘. Festivalio tikslas – skatinti socialinės globos namų gyventojus atskleisti savo sugebėjimus, kūrybines galias, meninę saviraišką, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, dalyvauti visuomenės kultūriniame gyvenime.

Šventėje apsilankė SADM Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė, Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, Panevėžio miesto tarybos narys Virginijus Viržintas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė, globos įstaigų vadovai ir kiti svečiai.

Panevėžio miesto tarybos narys V. Viržintas perdavė Seimo nario Petro Narkevičiaus padėkas keturiems Lavėnų socialinės globos namų darbuotojams už nuoširdų socialinį darbą.

Festivalio dalyvius pasveikino ir visiems gražios šventės palinkėjo globos namų direktorius Edmundas Kriščiūnas.

Teatrų kolektyvų atliekami kūriniai buvo kupini išgyvenimų, satyros, šokio ir dainų. Lavėnų socialinės globos namų teatro grupė suvaidino spektaklį pagal K. Čiplio – Vijūno pjesę ,,Bobutės susipyko‘‘, režisierius Sigitas Paliulis. Jotainių socialinės globos namų teatro grupė parodė spektaklį ,,Karaliaus nauji drabužiai‘‘ (rež. Bronius Baltrūnas). Skemų socialinės globos namų teatro kolektyvas atliko spektaklį ,,Rojaus obuoliukai‘‘, režisierė Žana Kaladienė. Kupiškio socialinės globos namų teatro grupė sužavėjo spektakliu ,,Geram vynui reikia laiko…‘‘, režisierius Rimgaudas Bražas. Linkuvos socialinės globos namai suvaidino spektaklį pagal Samuilio Maršako pasaką ,,Katės namai‘‘ ir Danutės Kulvietienės eiliuotą poemą ,,Gaivos‘‘ (rež. Giedrius Arlauskas).

Šventę vainikavo ir gerą nuotaiką suteikė Pasvalio rajono Vaškų jaunimo grupės ,,Marabu‘‘ koncertas.

Diena, kupina jaudulio ir gerų emocijų, prabėgo greitai… Dėkojame šventės rėmėjams – UAB ,,Svalex‘‘, VšĮ ,,Kretingos maistas‘‘, visiems dalyviams ir svečiams.

Vasaros poilsio stovykla

Straipsnis paskelbtas : 21-06-2016

Šiais metais, birželio mėnesio 7 – 10 dienomis, jau penktus metus iš eilės Lavėnų socialinės globos namai organizavo vasaros poilsio stovyklą, kuri vyko poilsio stovykloje „Trimitas“. Stovyklauti prisijungė Kupiškio, Linkuvos ir Skemų socialinės globos namų gyventojai. Stovyklos atidarymą papuošė Panevėžio vaikų ir jaunimo šokių studijos „eLKa dance“ šokėjos ir Pasvalio P. Vileišio gimnazijos gitaristai.

Stovyklautojai pramogavo žaisdami įvairius judrius, linksmus žaidimus, žvejodami.