Lavėnų socialinės globos namai » Naujienos

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Verdame obuolienę

Straipsnis paskelbtas : 12-10-2016

Lavėnų socialinės globos namų gyventojų bei jų giminių ir artimųjų susitikimo šventė

Straipsnis paskelbtas : 24-09-2016

2016 m. rugsėjo 10 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyko gyventojų bei jų giminių ir artimųjų susitikimo šventė.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo buvęs Pumpėnų parapijos bažnyčios kunigas, argentinietis Juan Carlos Escudero, puikiai kalbantis lietuviškai, jau ketverius metus gyvenantis ir kunigaujantis Islandijoje.

Visi susirinkusieji tylos minute pagerbė tuos, kurių jau nebėra mūsų tarpe. Gyventojai, lydimi darbuotojų, nuvežė gėlių puokštę į amžinybėn išėjusių globos namų gyventojų kapus, uždegė žvakes.

Šventė tęsėsi… Susirinkusius svečius pasveikino globos namų direktorius Edmundas Kriščiūnas. Gyventojai savo gimines ir artimuosius nudžiugino spektakliu pagal K. Čiplio – Vijūno pjesę ,,Bobutės susipyko‘‘ (režisierius – užimtumo specialistas Sigitas Paliulis) ir koncertu.

Aktyviausi ir darbščiausi globos namų gyventojai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis. Nuoširdžius padėkos žodžius globos namų darbuotojams tarė ir gyventojų artimieji, linkėdami sveikatos ir kantrybės nelengvame darbe.

Po oficialiosios dalies visi vaišinosi ant laužo virta sriuba, bendravo su savo artimaisiais.

Tikimės, kad ši, tradicine tapusi, šventė gyvuos dar ilgai, nes ji suteikia daug gražių, jaudinančių akimirkų globos namų gyventojams, net ir tiems, kurių niekas nelanko.

 

Straipsnis paskelbtas : 07-09-2016

Kviečiame į Lavėnų socialinės globos namų gyventojų

bei jų giminių ir artimųjų susitikimo šventę

2016 m. rugsėjo 10 d.

Programa

10.30 val. Atvykimas – registracija

11.00 val. Šv. Mišios

11.30 val. Globos namų gyventojų meninė programa

12.30 val. Pietūs gyventojams

13.00 val. Bendravimas su giminėmis, artimaisiais

 

Šventė vyks Lavėnų socialinės globos namuose

Adresas: Lavėnų k. 3, Pumpėnų sen., Pasvalio r.

Kontaktiniai tel. 8 451 43871; 8 451 43617

 

Išvyka į Biržus

Straipsnis paskelbtas : 01-09-2016

2016-08-12 Lavėnų socialinės globos namų gyventojai susipažino su Biržų krašto lankytinomis vietomis. Aplankė Kirkilų apžvalgos bokštą, Biržų pilį, Astravo dvarą, ėjo ilgiausiu Lietuvoje pėščiųjų tiltu per dirbtinį Širvėnos ežerą, pasivaikščiojo po Pabiržės miestelio A. Jaronytės parką.

 

Grybavimas Žaliojoje grioje

Straipsnis paskelbtas : 31-08-2016

2016-08-05 Lavėnų socialinės globos namų gyventojai vyko grybauti į Žaliąją girią (Panevėžio r.). Grybautojai į globos namus grįžo gerai nusiteikę, darinėjo grybus, virė ir skanavo grybienę.

Panevėžio lėlių vežimo teatro gastrolės

Straipsnis paskelbtas : 20-07-2016

2016 m. liepos 6 – 16 d. Panevėžio lėlių vežimo teatras organizavo tradicines vasaros gastroles su vežimu ir arkliais po Lietuvą. Liepos 15 dieną atvyko į Lavėnų socialinės globos namus ir parodė spektaklį Š. Pero pasakos motyvais ,,Raudonkepuraitė“. Režisierius ir dailininkas – Nacionalinės premijos laureatas Vitalijus Mazūras.

Žolės riedulys

Straipsnis paskelbtas : 20-07-2016

2016-07-14 Lavėnų socialinės globos namų sporto aikštyne vyko žolės riedulio varžybos, kuriose dalyvavo 3  Lavėnų globos namų gyventojų komandos.

Socialinės globos namų darbuotojų sambūris

Straipsnis paskelbtas : 20-07-2016

2016-07-05 Kupiškio socialinės globos namai organizavo tradicinį socialinės globos namų darbuotojų sambūrį ,,Angelai ir demonai“, kuris vyko Palėvenės dominikonų vienuolyno kieme. Dalyviai turėjo paruošti pasirodymą (atitinkantį temą) ir patiekalą. Lavėnų socialinės globos namų darbuotojai atliko dvi (savos kūrybos) dainas ir išvirė ,,velnišką“  charčio. Patiekalus ragavo ir vertino komisija. Po apdovanojimų toliau vyko ,,angelų ir demonų“ puota…

 

Straipsnis paskelbtas : 19-07-2016

 

Birželio 29 d. dalyvavome antrajame projekto ,,Kultūrinių veiklų paletė“ renginyje, skirtame Skemų socialinės globos namų 80-mečiui paminėti.

Obelių (Rokiškio r.) Šv. Onos bažnyčioje vyko Dievo žodžio pamaldos ir dailininko Arvydo Bagdono  nutapytų ,,Kryžiaus kelio stočių“ pašventinimas.

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pašventino naujai įkurtą  Skemų socialinės globos namų koplyčią ir varpinę. Buvo aukojamos Šv. Mišios už Skemų kaimo bendruomenės gyventojus. Giedojo solistės Asta Vajagienė ir Giedra Markevičienė bei Rokiškio kultūros centro kamerinis moterų choras.

Skemų socialinės globos namų koplyčioje vyko ,,Medžio drožybos, kalvystės, skulptūros, dailės ir langinių tapymo plenero“ dalyvių darbų pristatymas.

Šventė baigėsi Naisių vasaros teatro muzikine programa ,,Dainuosma mudu abudu“ Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parke.

JONINĖS

Straipsnis paskelbtas : 07-07-2016

Sveikiname Janinas ir Jonus!