Lavėnų socialinės globos namai » Naujienos

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Rudenėlio šventė

Straipsnis paskelbtas : 04-11-2013

Ruduo – tai metų laikas, kai gamta žėri įvairiausiomis spalvomis, o globos namų darbuotojai ir gyventojai įnirtingai suka galvas, ką įdomaus būtų galima sugalvoti ir pagaminti rudenėlio šventei…

Spalio 17 d. Lavėnų socialinės globos namuose vykusios rudenėlio šventės metu buvo galima pasigrožėti sukurtomis rudeninėmis puokštėmis, eksponatais iš vaisių ir daržovių, taip pat visi galėjo paskanauti rudeninių vaišių… Šventė vyko lydima dainų, eilėraščių, inscenizacijų, žaidimų ir kitų įdomybių. Visiems buvo smagu ir linksma.

Paramos akcija beglobiams gyvūnams paremti

Straipsnis paskelbtas : 08-10-2013

Panevėžio gyvūnų globos draugijos įkurtoje prieglaudoje gyvena kelios dešimtys šunų ir kačių. Tie, kuriems nebėra vilties, tie, kurių kelias gali vesti į pražūtį, čia sulaukia paguodos ir pagalbos, o anksčiau ar vėliau – randa naujus namus. Kad prieglauda būtų pasiruošusi padėti kuo didesniam kiekiui beglobių, kad jie turėtų pakankamai vietos nameliuose ar voljeruose, būtų paskiepyti, prireikus gydomi, reikia daugelio neabejingų žmonių pagalbos. O kur dar kasdienis maisto davinys…

Mes taip pat nesame abejingi gyvūnėlių likimams, todėl suorganizavome paramos akciją beglobiams gyvūnams paremti, kad jie, atiduodantys visą savo meilę žmogui, turėtų maisto, būtų sveiki ir rastų naujus, šiltus namus bei mylinčius šeimininkus!

Paramos akcija Lavėnų socialinės globos namuose vyko nuo 2013 m. rugsėjo 17 d. iki spalio 1 d. Už visus paaukotus pinigus buvo nupirktas maistas gyvūnams ir nuvežtas į Panevėžio gyvūnų prieglaudą, įsikūrusią Kaimiškyje. Lavėnų socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai džiaugėsi galėdami bent šiek tiek padėti  gyvūnams.

XI -oji žmonių su negalia teatrų šventė ,,Akimirkų lietus“

Straipsnis paskelbtas : 08-10-2013

Spalio 1 d. Noriūnų kultūros centre vyko XI -oji žmonių su negalia teatrų šventė ,,Akimirkų lietus“. Šventę organizavo Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga.

Lavėnų socialinės globos namų teatro grupė parodė spektaklį ,,Keleiviui…“.

Socialinių darbuotojų dienos paminėjimas

Straipsnis paskelbtas : 08-10-2013

Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva nuo 2004 metų kasmet rugsėjo 27 d. Lietuvoje oficialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Šventės data pasirinkta atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 1993 metais įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas. Be to, diena siejama ir su Šv. Vincentu Pauliečiu, gailestingumo organizacijų globėju.

Lavėnų socialinės globos namuose taip pat buvo paminėta socialinio darbuotojo diena. Šventės proga susirinkusius darbuotojus sveikino direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui Rita Papučkienė. Trims darbuotojams buvo įteiktos padėkos už nuoširdų ir sąžiningą darbą. Globos namų gyventojai kartu su Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokiniais padovanojo darbuotojams šventinį koncertą, taip išreikšdami savo padėką už nuolatinį rūpestį, pagalbą ir gerumą.

Lavėnų socialinės globos namų gyventojų giminių bei artimųjų susitikimo šventė ir IX ,,Kūtės teatro“ festivalis

Straipsnis paskelbtas : 10-09-2013

2013 m. rugpjūčio 30 d. Lavėnų socialinės globos namuose nuo pat ankstaus ryto švietė saulė ne tik danguje, bet ir gyventojų veiduose. Ir gyventojai, ir darbuotojai su lengvu jauduliu laukė šios dienos, nes tą dieną turėjo prasidėti Lavėnų socialinės globos namų IX ,,Kūtės teatro‘‘ festivalis ir giminių bei artimųjų susitikimo šventė. Šis teatro festivalis buvo pavadintas „Keleiviui…“ neatsitiktinai, jis buvo skirtas amžinu miegu užmigusiam, buvusiam Lavėnų socialinės globos namų gyventojų mylimam režisieriui Gintarui Kutkauskui.

Į taip laukiamą šventę atvyko daug garbių svečių, ypač buvo malonu, kad į šventę atvyko gerbiama Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė su patarėja Giedre Vitiene. Šventėje dalyvavo per 30 svečių. Labai džiugu, kad į šventę atvyko Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių su negalia bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis, Seimo nario padėjėja Gema Jurgelevičienė, Pasvalio rajono savivaldybės vicemeras Povilas Balčiūnas, Panevėžio, Pasvalio bei Biržų rajonų savivaldybių administracijos socialinės paramos skyrių vedėjai, Socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos prezidentė Audronė Kasperavičienė bei 9 vadovai iš kitų socialinės globos namų. Šventėje dalyvavo Panevėžio lėlių vežimo teatro direktorius ir režisierius Antanas Markuckis, kuris buvo ir komisijos pirmininku vertinant gyventojų teatrų grupių pasirodymus, verslininkas bei Pasvalio savivaldybės tarybos narys Rimas Želvys, Pumpėnų seniūnė, buvę Lavėnų globos namų vadovai.

Šventės proga buvo įkurta laikina Lavėnų Respublika su pasienio zona ir savo valiuta. Kiekvienas svečias buvo įdarbintas, galėjo iš daugelio pareigybių išsitraukti vieną pareigybę ir turėjo segėti iki šventės pabaigos.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Pumpėnų bažnyčios klebonas Domingo Avellaneda Cabanillas Ive. Visi susirinkusieji pagerbė tylos minute tuos, kurių jau nebėra mūsų tarpe. Du gyventojai, lydimi globos namų darbuotojo, išvežė gėlių puokštę į amžinybėn išėjusių gyventojų kapus.

Šventės atidaryme visus teatro festivalio dalyvius bei žiūrovus sveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, kuri įteikė šios šventės progai skirtą padėkos raštą darbuotojams bei saldžią dovaną globos namų gyventojams.

Teatro festivalyje pasirodė 6 socialinės globos namų gyventojų teatro grupės. Tai Skemų, Kupiškio, Jotainių, Jurdaičių, Adakavo bei Lavėnų socialinės globos namai.

Pirmieji pasirodė šventės šeimininkai – Lavėnų socialinės globos namai su programa „Keleiviui…“. Šis pasirodymas buvo sudėliotas iš praeitų spektaklių, kuriuos režisavo buvęs režisierius Gintaras Kutkauskas. Gyventojai iš visų buvusių spektaklių rinko kelionei reikalingus daiktus ir su didele meile bei padėkos žodžiais juos dėjo ,,Keleiviui‘‘ į tolimą kelią…, iš kurio dar niekas negrįžo…

Kupiškio socialinės globos namų gyventojai parodė linksmą ir spalvingą spektakliuką „Optimizmui tiek daug nereikia….“, kurį režisavo socialinis darbuotojas Rimgaudas Bražas.

Skemų socialinės globos namų teatro grupė, kurios režisierė Birutė Puriuškienė parodė vaidinimą apie senutę su katinuku. Katinukui ji pasakoja naujieną.

Jotainių socialinės globos namų teatras „ Kaukė“  parodė spalvingą pasaką ,,Kas prajuokins karalaitę‘‘. Režisierius  Bronius Baltrūnas.

Adakavo socialinės globos namų teatro grupė pasirodė su linksmu ir spalvingu spektakliu ,,Pasaulio šalys‘‘. Spektaklio režisieriai Asta Šlepavičienė ir Edvardas Gasinskas.

Jurdaičių socialinės globos namai parodė labai smagią vieno paveikslo komediją K.Vijūno „Maušos karčema“, režisierė Nijolė Vaitkė .

Pertraukos metu vyko gyventojams skirti linksmieji atrakcionai, kuriuose dalyvavo visų atvykusių globos namų gyventojai. Buvo labai smagu, daug juoko ir draugiško bičiuliavimosi.

Po pietų vėl visi rinkosi prie scenos, kur aidėjo paskutinieji šventės akordai „Dėkingoje širdyje visada yra vasara…“. Šioje šventės dalyje buvo dėkojama teatro festivalio dalyviams, teikiami padėkos raštai, suvenyrai, saldžios dovanos. Lavėnų socialinės globos namų gyventojai buvo apdovanoti už darbinę ir kultūrinę veiklą. Šventę vainikavo gyvoji draugystės grandinė, visi dalyviai, giminės ir artimieji susikibo rankomis ir skambant  muzikai grandinė buvo išmatuota, kurią sudarė 184 metrai. Šventė baigėsi Vaido Dzežulskio koncertu ir diskoteka.

Krepšinio varžybos Skemuose

Straipsnis paskelbtas : 02-09-2013

Rugpjūčio 22 d. Skemų socialinės globos namuose vyko tryliktasis Specialiosios Olimpiados jungtinio krepšinio turnyras, į kurį suvažiavo komandos iš Lietuvos socialinės globos namų bei iš kaimyninės Latvijos.  Lavėnų socialinės globos namų komandai atstovavo šių namų gyventojai: Ramūnas Genys, Žydrūnas Leipus, Aleksandr Budiakovskij, Arvydas Banevičius bei Lavėnų kaimo bendruomenės jaunuoliai: Titas Jackus ir Aurimas Dapkus. Lavėnų komanda šiose varžybose užėmė III – ąją vietą.

 

 
 

 

Straipsnis paskelbtas : 20-08-2013

 

Kviečiame 2013 m. rugpjūčio 30 d. dalyvauti

Lavėnų socialinės globos namų organizuojamoje

 gyventojų teatro festivalio ,,Keleiviui…“

ir giminių dienos šventėje.

 

Šventės programa:

9. 00 val. Atvykimas – registracija

10. 00 val. Šv. Mišios

10. 30 val. Teatro festivalio atidarymas

11. 00 val. Socialinės globos namų gyventojų teatrų pasirodymai

13. 00 val. Pietūs

14. 30 val. Dėkingoje širdyje visada yra vasara…

15. 00 val. Šventinis koncertas. Diskoteka

Žvejų varžybos

Straipsnis paskelbtas : 02-07-2013

Birželio 20 d. Lavėnų socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai dalyvavo Tarptautinėse žvejų varžybose, kurias organizavo Linkuvos socialinės globos namai. Iš viso dalyvavo septynios komandos, tarp jų ir svečiai iš Latvijos. Mūsų globos namų komanda užėme ketvirtąją vietą.

Tarptautinės vasaros sporto žaidynės Zarasuose

Straipsnis paskelbtas : 27-06-2013

Birželio 20 d. Zarasų socialinės globos namai organizavo Tarptautines atvirąsias, XVI – ąsias vasaros sporto žaidynes, kuriose dalyvavo Lavėnų socialinės globos namų gyventojų ir darbuotojų komanda. Varžėmės estafetėje, kurią sudarė bėgimas, važiavimas dviračiu bei plaukimas vandens dviračiu. Lavėnų komanda šioje rungtyje buvo nepralenkiama, užėmė pirmąją vietą. Pasagos metimo rungtyje dalyvavo gyventojų ir darbuotojų ketvertas, kuris taip pat surinko daugiausiai taškų ir aplenkė 9 komandas. Šaškių turnyre globos namų gyventojai užėmė antrąją vietą.

 

Teatrų festivalis ,,Begasas“

Straipsnis paskelbtas : 12-06-2013

Gegužės 30 d. Vilniuje, „Menų spaustuvėje“, vyko trečiasis žmonių su negalia teatrų festivalis – konkursas „Begasas“. Šiemet renginys buvo skiriamas neįgaliųjų teatro puoselėtojui Artūrui Šablauskui (1963–2012) bei Lavėnų socialinės globos namų teatro trupės vadovui Gintarui Kutkauskui (1959–2013). Festivalio tikslas – skatinti neįgalius žmones atskleisti savo kūrybines galias bei sudaryti sąlygas jų meninei raiškai, parodyti visuomenei jų troškimą kurti bei dalyvauti meninėje veikloje.

Festivalyje dalyvavo 8 neįgaliųjų trupės iš visos Lietuvos, kiekviena jų parodė įvairių žanrų vaidinimus. Lavėnų socialinės globos namų gyventojų teatro trupė parodė spektaklį „Keleiviui…“, spektaklio režisierius Sigitas Paliulis.