Lavėnų socialinės globos namai » Naujienos

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Gyventojų susirinkimas

Straipsnis paskelbtas : 07-02-2012

     2012 m. vasario 2 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyko gyventojų susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta Gyventojų taryba. Jos nariais tapo 7 globos namų gyventojai. Gyventojų tarybos pirmininku išrinktas Jonas Vikonis, pavaduotoju – Ramūnas Genys.

Gyventojų tarybos nuostatai

Šaškių turnyras

Straipsnis paskelbtas : 07-02-2012

     Š. m. sausio 31 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyko Tradicinis šaškių turnyras, kuriame dalyvavo 24 globos namų gyventojai – 8 moterys ir 16 vyrų. Visi turnyro dalyviai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis, o nugalėtojai specialiais prizais.

Darbuotojų susirinkimas

Straipsnis paskelbtas : 07-02-2012

     2012 m. sausio 30 d. vyko Lavėnų socialinės globos namų darbuotojų susirinkimas. Jo metu buvo pristatyta ir svarstoma Kolektyvinė sutartis. Atviro balsavimo metu darbuotojai vienbalsiai pritarė dėl Kolektyvinės sutarties pasirašymo.

Pusiaužiemio šventė

Straipsnis paskelbtas : 27-01-2012

     2012 m. sausio 25 d. Lavėnų socialinės globos namų kieme vyko Pusiaužiemio šventė. Gyventojai dalyvavo žiemiškose estafetėse, linksmai siautė po sniegą, vėliau visi vaišinosi karšta arbata, sumuštiniais ir kitais skanumynais.

Linksmą nuotaiką atvežė Obelių vaikų globos namų auklėtiniai

Straipsnis paskelbtas : 05-01-2012

     Prieš pat Naujuosius metus, gruodžio 30 d., į Lavėnų socialinės globos namus atvyko jaunieji ,,patrakėliai‘‘ iš Obelių vaikų globos namų, kurie kartu su jų vadove Daiva Kundeliene įnešė gaivaus jaunatviško juoko, linksmų dainų ir ypatingai smagių šokių. Globos namų gyventojai buvo sužavėti gražiu reginiu, gražia spalvinga šokėjų bei dainininkų apranga, jų linksmumu bei talentu.

 

Svečiuose ansamblis ,,Jovaras“

Straipsnis paskelbtas : 05-01-2012

     Po praėjusių gražių ir ramių Šv. Kalėdų į Lavėnų socialinės globos namus gruodžio 27d. atvyko Panevėžio neįgaliųjų draugijos ansamblis „Jovaras“, kuris atvežė linksmą kalėdinę nuotaiką, gražių dainų, šokių bei savo rankomis pagamintų dovanėlių, kurias išdalino gyventojams. Po linksmos svečių programos, gyventojus aplankė senelis šaltis su dideliu maišu dovanų. Gyventojai kartu su seneliu dainavo, šoko, žaidė įvairius žaidimus, deklamavo eilėraščius. Svečiai iš Panevėžio taip pat prisijungė prie smagaus būrio gyventojų ir kartu linksminosi. Smagiausia buvo, kada senelis šaltis dalijo dovanėles. Šventė baigėsi puikia gyventojų nuotaika.

 

Prie Kūčių stalo…

Straipsnis paskelbtas : 05-01-2012

     Jau tapo tradicija, kad per Šv. Kūčias Lavėnų socialinės globos namų gyventojus aplanko Pumpėnų kunigai ir vienuolės. Visi bendrai sukalba maldą, sėdasi prie Kūčių stalo, laužia plotkelę… Nebuvo pamiršti ir sunkūs ligoniai, jie plotkelę laužė savo kambariuose.

Adventinė popietė

Straipsnis paskelbtas : 22-12-2011

     Š. m. gruodžio 20 d. Lavėnų socialinės globos namuose vyko adventinė popietė ,,Pinu advento vainiką‘‘. Labai malonu, kad mūsų įstaigą aplankė ir šventinę nuotaiką atvežė Pušaloto saviveiklininkai, kurie scenizuotai, meniškai perteikė advento papročius, giedojo adventines giesmes.

Tradicinė socialinės globos įstaigų menų diena ,,Scenoje su žvaigžde“

Straipsnis paskelbtas : 07-12-2011

     Š. m. gruodžio 2 d. Rokiškyje vyko tradicinė socialinės globos įstaigų menų diena ,,Scenoje su žvaigžde‘‘, skirta Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Šventę organizavo Skemų socialinės globos namai. Renginio globėjas – Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Ši graži šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Rokiškio Šv. Mato bažnyčioje. Po to visi rinkosi į Rokiškio kultūros centrą, kur dvylikos socialinės globos įstaigų kolektyvai scenoje pasirodė su žinomais Lietuvos atlikėjais, menininkais. Dalyvavo šios scenos žvaigždės – Inga Valinskienė, Ligitas Kernagis, Vladas Kovaliovas, Danė Jurkšaitytė, Irena Snabaitienė, Regimantas Šilinskas, Kęstutis Stumbrys, Andrius Rimiškis, Vaidas Dzežulskis, Jungėnų kaimo kapelos atlikėjas Aleksandras Čmukas, Sadūnų kaimo kapela, Antanas Markuckis.

     Lavėnų socialinės globos namų gyventojai parodė spektaklį ,,Gražiausi pasaulyje dalykai‘‘. Scenoje jiems talkino Panevėžio lėlių vežimo teatro režisierius Antanas Markuckis.

     Renginio pertraukos metu dalyviai ir svečiai galėjo apžiūrėti globos įstaigų gyventojų darbų parodą.

Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimas

Straipsnis paskelbtas : 07-12-2011

     Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius kartu su Pasvalio neįgaliųjų draugija organizavo Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimą, kuris vyko š. m. gruodžio 1 d. Pasvalio krašto muziejuje. Dalyvauti šiame renginyje buvo pakviesti Lavėnų socialinės globos namų gyventojai, kurie parodė spektaklį ,,Gražiausi pasaulyje dalykai‘‘, režisuotą Gintaro Kutkausko. Žiūrovai buvo sujaudinti šio spektaklio, negailėjo aplodismentų.

     Menines programas taip pat pristatė sveikatingumo būrelio ,,Purienos‘‘ narės, Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro Pasvalio skyriaus dainininkai, Neįgaliųjų draugijos vokalinio ansamblio ,,Žalsvasis šaltinis‘‘ muzikantai.