Lavėnų socialinės globos namai » Veikla

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Veikla

Lavėnų socialinės globos namų Sveikatos priežiūros padalinio vidaus tvarkos taisyklės

Lavėnų socialinės globos namų 2023 metų veiklos planas

ISO 9001:2015 sertifikatas

Lavėnų socialinės globos namų kokybės politika

Įsakymas dėl socialinės globos kainų 2023 metams patvirtinimo

Lavėnų socialinės globos namų 2022 metų veiklos planas

Įstaigos vadovo einamųjų metų (2022 m.) užduotys

Lavėnų socialinės globos namų 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

Lavėnų socialinės globos namų veiklos ataskaita už 2021 metus

Įsakymas dėl socialinės globos kainų 2022 metams patvirtinimo

Lavėnų socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklės gyventojams

Lavėnų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų padalinio vidaus tvarkos taisyklės gyventojams

Lavėnų socialinės globos namų 2021 metų veiklos planas

Įstaigos vadovo einamųjų metų (2021 m.) užduotys

2021 metų socialinės globos kainos Lavėnų socialinės globos namuose

Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimas (įsivertinimas) 2020-12-31

2020 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Lavėnų socialinės globos namų 2020 metų veiklos planas

Įstaigos vadovo einamųjų metų (2020 m.) užduotys

2020 m. socialinės globos kainos Lavėnų socialinės globos namuose

Lavėnų socialinės globos namų 2019 metų veiklos ataskaita

Lavėnų socialinės globos namų 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Lavėnų socialinės globos namų atitikties socialinės globos normoms vertinimas (įsivertinimas) 2019-12-31

Darbo tvarkos taisyklės 2019-06-03

Lavėnų socialinės globos namų 2019 m. veiklos planas

Įstaigos vadovo einamųjų metų (2019 m.) užduotys

Lavėnų socialinės globos namų 2018 metų veiklos ataskaita

2018 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Socialinės globos kainos Lavėnų socialinės globos namuose 2019 m.

Lavėnų socialinės globos namų nuostatai 2018-08-03

Lavėnų socialinės globos namų 2018 m. veiklos planas

Socialinės globos kainos 2018 m. Lavėnų socialinės globos namuose

Įstaigos vadovo einamųjų metų (2018 m.) užduotys

Lavėnų socialinės globos namų socialinės globos atitikties socialinės globos normoms vertinimas (įsivertinimas) 2018-04-26

Lavėnų socialinės globos namų 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Įstaigos vadovo einamųjų metų (2017 m.) užduotys

Lavėnų socialinės globos namų 2017 metų veiklos planas

Socialinės globos kaina 2017 m. Lavėnų socialinės globos namuose

Lavėnų socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklės

Lavėnų socialinės globos namų atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas (1)(2)

Lavėnų socialinės globos namų 2016 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Lavėnų socialinės globos namų nuostatai

Lavėnų socialinės globos namų 2016 metų veiklos planas

Lavėnų socialinės globos namų 2015 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas 2015-09-07

Lavėnų socialinės globos namų 2015 metų veiklos planas

Lavėnų socialinės globos namų 2014 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Lavėnų socialinės globos namų 2014 metų veiklos planas

Lavėnų socialinės globos namų 2013 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita

Lavėnų socialinės globos namų 2013 m. veiklos planas