Lavėnų socialinės globos namai » -Apgyvendinimas

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

-Apgyvendinimas

     Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 1-2 vietų kambariuose, derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti.

     Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).