Lavėnų socialinės globos namai » -Užimtumas

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

-Užimtumas

Užimtumas organizuojamas individualiai ir grupėje pagal parengtas veiklos programas. Sudaroma galimybė pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo veiklas:

  • teatro,
  • muzikos,
  • dailės,
  • rankdarbių,
  • patalpų, aplinkos tvarkymo,
  • maisto gaminimo.