Lavėnų socialinės globos namai » Tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis ,,Širdys vilčiai plaka“. Lavėnų socialinės globos namų spektaklis ,,Gyvasis vanduo“

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Lavėnų socialinės globos namai
Įmonės kodas 190794216
LT 39230, Lavėnų 3, Lavėnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r.
Tel. : 8 451 43 617, info@lavenusgn.lt
Medicinos personalas 8 451 43 612
Vyr. buhalteris 8 451 43 841

Tarptautinis neįgaliųjų teatrų festivalis ,,Širdys vilčiai plaka“. Lavėnų socialinės globos namų spektaklis ,,Gyvasis vanduo“